Master Mindfulness kurssi, Herää minä-harhasta – näe tyytymättömyyden läpi

Tyytymättömyys ei ole syy vaan seuraus.

Elämän saatossa keräämme erilaisia uskomuksia, käyttäytymis- ja ajatusmalleja sekä pelkoja, pärjätäksemme oman kipuilun ja tyytymättömyyden kanssa.

Olemme rakentaneet näiden mallien varaan selviytymisstrategian, jotta pärjäämme.

Kaikelle tälle on yhteinen nimittäjä, kokemus minästä, jolle tämä kaikki tapahtuu. Kun näet tämän minäpohjaisen kokemisen, minä- tunteen läpi, pohja tyytymättömänä olemisesta tippuu pois ja ymmärrät mikä on todellinen ja vapaa olemisen tila.

Herää minä- harhasta kurssilla saat työkalut nähdä negatiivisen ajattelun juurisyyn, eli minä-harhan läpi.

Kurssin ohjaavat meditaatio- ja Master Mindfulness- opettajat Helena Ahlbäck ja Tiina Malinen

Katso tapahtuma:

https://fb.me/e/39Mee2zlL

Seuraava kurssi la-su 11.-12.2.23